วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

อย่าไปเสียดาย
กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
หากมันดีก็เป็นเรื่องที่ดี
หากมันเลวร้าย

มันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิต

เป็นแอร์ไม่เห็นจะยาก จริงหรอ?

เป็นแอร์ไม่เห็นจะยาก จริงหรอ?